Aluminijum u moždanom tkivu kod autizma

1. Uvod Otkriće aluminijuma (Al) u neočekivano visokim količinama u moždanom tkivu pet pacijenata saautističnim spektrom odmah je nametnulo pitanje: odakle je došao taj aluminijum? Mi živimo u,kako ga je nazvao jedan od vodećih istraživača hemije aluminijuma, ‘Dobu Aluminijuma’, izabrinutost zbog toksičnosti apsorbovanog aluminijuma izražena je još pre više od stotinugodina, mnogo pre no što…

Веза између ХЕРВ-К ендогеног ретровируса

Веза између ХЕРВ-К ендогеног ретровируса, који се налази као контаминат у вакцинама, и неуролошких и неуропсихијатријских болести: амиотрофична латерална склероза, мултипла склероза, схизофренија, деменција Такође, објашњен је механизам настанка болести посредством овог вируса. (Human endogenous retroviruses in neurologic disease, 2016. APMIS)    Преузмите рад на линку.

Ћелијисјке линије абортираних фетуса у вакцинама

Велики потенцијал хуманог ендогеног ретровируса К (ХЕРВ-К), који се налази у вакцинама произведеним на ћелијама абортиране деце, да довеведе до тумора јајника, дојке, простате, меланома, лимфома, леукемија и саркома Детаљно је објашњен механизам којим вирус доводи до тумора. (Human endogenous retrovirus K and cancer: Innocent bystander or tumorigenic accomplice, 2015. International Journal of Cancer)  Преузмите…

Присуство вирусног генетског материјала различитих животиња

Присуство вирусног генетског материјала различитих животиња (у виду ДНК или РНК) у испитиваних шест живих атенуисаних вакцина (Viral Nucleic Acids in Live-Attenuated Vaccines Detection of Minority Variants and an Adventitious Virus, 2010 Journal of Virology)  Присуство вирусног генетског материјала различитих животиња (у виду ДНК или РНК) у испитиваних шест живих атенуисаних вакцина (тривалентна орална полиовирус…

Вакцине инфициране мајмунским вирусом

Вакцине инфициране мајмунским вирусом SV40 биле одговорне за инфекцију око 30 милиона људи у САД (Emergent Human Pathogen Simian Virus 40 and Its Role in Cancer, 2004. Clinical Microbiology) Рад указује да су инактивисане и живе атенуисане полио вакцине, произведене на ћелијским линијама бубрега мајмуна које су биле инфициране мајмунским вирусом SV40, биле одговорне за…

Извештај са састанка саветодавног комитета за вакцине и биолошке продукте

Извештај са састанка саветодавног комитета за вакцине и биолошке продукте Америчке агенције за храну и лекове (ФДА) од 19 септембра 2012. (Cell Lines Derived from Human Tumors for Vaccine Manufacture-FDA briefing) Извештај са Састанка саветодавног комитета за вакцине и биолошке продукте Америчке агенције за храну и лекове (ФДА) од 19 септембра 2012. године на коме…